życie


życie
życie {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n III, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'charakterystyczny dla materii organicznej, ograniczony czasowo stan zachodzenia w organizmie zespołu procesów biochemicznych, takich jak: oddychanie, odżywianie, przemiana materii, wzrost, rozmnażanie się itp., zależny od dostarczania organizmowi{{/stl_7}}{{stl_7}} niezbędnej energii': {{/stl_7}}{{stl_10}}Życie roślin, zwierząt. Formy życia. Dawać znaki życia. Życie płodowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sposób, rodzaj, tryb, jakość bytowania, istnienia; specyfika, jakiś aspekt lub fragment egzystencji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cel życia. Trudy życia. Życie dworskie, salonowe. Życie tułacze, osiadłe, pracowite, bogate, nędzne, puste życie. Prowadzić rozrzutne, skromne życie. Wypełnić sobie czymś życie. Życie mija, trwa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'temperament, energia życiowa człowieka, werwa, żywotność, animusz': {{/stl_7}}{{stl_10}}Człowiek pełen życia. Zrobić coś energicznie, z życiem. Nie mieć w sobie życia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ślady istnienia życia, oznaki działalności istot żywych; ruch': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rynek, restauracja, ulica wre życiem. Las tętni życiem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'podstawowe potrzeby życiowe; utrzymanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zarabiać na życie. Drogie, tanie życie. Życie ponad stan. Wysoki, niski poziom życia. Środki do życia.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}bój [walka] na śmierć i życie; być nie do życia; być panem życia iśmierci {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; dawać – dać znak życia; drogo sprzedać życie [skórę]; jedwabne życie; jesień życia; kawał życia; kres życia; kwestia [sprawa] życia i śmierci; na śmierć i życie I; na śmierć i życie II; nabierać – nabrać życia; nad życie;{{/stl_7}}{{stl_7}} nigdy w życiu; nowa droga życia; odebrać sobie [{{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}]życie; podwójne życie; powoływać – powołać {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do życia; prowadzić [wieść] życie {{/stl_7}}{{stl_8}}{jakieś, czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; samo życie; szkoła życia; tchnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{w coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}życie; trzymać [utrzymywać – utrzymać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przy życiu; trzymać się [utrzymywać się – utrzymać się] przy życiu; uchodzić – ujść z życiem; używać – użyć świata [życia]; wchodzić – wejść w życie; wiosna życia; zawiązać świat [życie i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; złamać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}życie; żegnać się – pożegnać się z życiem {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Życie — was newsweek established in 1897 and published in Kraków, Lwów in Poland.editor: Artur Górski.There was also a newspaper of that title, published from 1996 2002 and 2004 2005. See also *Stanisław Przybyszewski *Young Poland …   Wikipedia

  • życie — 1. Bez życia «bez zapału, mało energicznie» 2. Brać, traktować życie lekko «być lekkomyślnym, postępować lekkomyślnie, beztrosko, niczym się nie przejmując»: Podziwiał jego odwagę brania życia lekko i nieodpowiedzialnie, jakby to było majowe… …   Słownik frazeologiczny

  • życie — n I, blm 1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu biochemicznych procesów przemiany materii i energii, związanych z wymianą materii i energii z otoczeniem, charakteryzujący się tym, że organizm odżywia się, oddycha, wydala zbędne… …   Słownik języka polskiego

  • Życie Warszawy — (deutsch „Warschauer Leben“) ist eine in Warschau erscheinende polnische Tageszeitung. Die Zeitung erschien zum ersten Mal am 15. Oktober 1944 auf Initiative der Polnischen Arbeiterpartei. 1945 bis 1951 wurde die Zeitung herausgegeben vom… …   Deutsch Wikipedia

  • Zycie Warszawy — Życie Warszawy (deutsch „Warschauer Leben“) ist eine in Warschau erscheinende polnische Tageszeitung. Die Zeitung erschien zum ersten Mal am 15. Oktober 1944 auf Initiative der Polnischen Arbeiterpartei. 1945 bis 1951 wurde die Zeitung… …   Deutsch Wikipedia

  • życie (jest) — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}niemiłe {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś nierozważnie ryzykuje swoje życie, nie ceni swego bezpieczeństwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Życie mu niemiłe, skoro pcha się na świeży lód. Życie ci niemiłe?! Natychmiast zejdź z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • życie [duch] ledwo się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{w kimś} {{/stl 8}}kołacze [tli] {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś ledwie żyje, niewiele brakuje mu do śmierci : {{/stl 7}}{{stl 10}}Życie ledwo się kołatało (tliło) w wycieńczonym chorobą ciele. Duch się w nim ledwie kołacze, lecz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • życie jak w Madrycie — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zwrot wyrażający zachwyt pobytem, przebywaniem gdzieś, najwyższe uznanie dla warunków życiowych panujących gdzieś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na wczasach, mówię wam, życie jak w Madrycie! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Życie Warszawy — (Life of Warsaw) is a local Polish newspaper published in Warsaw. It was founded in October 1944 as an initiative of Polish Workers Party. Currently it is published by Dom Prasowy Sp. z o.o. and owned by Michał Sołowow.External links* [http://www …   Wikipedia

  • na śmierć i życie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} długotrwały, wieczny, niezależny od okoliczności zewnętrznych, gotów na wszystko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nienawiść, przyjaźń, przymierze na śmierć i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień